Luottamusmiesvaalit

Lisätietoja täältä! Superilainen, lähde ehdolle luottamusmiesvaaleihin! - SuPer (superliitto.fi)

Tänään TO 12.10.2023 perustettu vaalilautakunta:

  ILMOITUS SUPERIN LUOTTAMUSMIESVAALEISTA TUUSULAN KUNNASSA

Kunnassa on avoinna 1 pääluottamusmiehen paikka. Pääluottamusmiehille valitaan myös varapääluottamusmies. Lisäksi kuntaan valitaan 1 luottamusmies.

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat ne SuPerin varsinaiset jäsenet, jotka ovat vaalien alkaessa kyseisen kunnan palveluksessa.

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus perustuvat jäsenrekisterissä oleviin jäsentietoihin. Jäsen on aina itse vastuussa jäsentietojensa oikeellisuudesta.

Vaalien ehdokasasettelu käynnistyy _19_.10__.2023__ja päättyy _2_.11__.2023__.

Pääluottamusmiesehdokkaaksi asetutaan ehdokasasiakirjalla, joka toimitetaan joko kirjallisesti ammattiosaston puheenjohtajalle tai skannattuna sähköisesti ammattiosaston sähköpostiin super809@superliitto.fi.

Ehdokasasiakirja on löydettävissä: www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit

Ehdolle asetutaan pääluottamusmieheksi. Ehdolle ei voi asettua pelkästään varapääluottamusmieheksi.

Äänestysaika on _11.11.2023 klo 00:15 - 20.11.2023 klo 16:00.

Äänioikeutetut saavat äänestyslinkin sähköpostiinsa.

Luottamusmieheksi ilmoittaudutaan omalle ammattiosastolle.

Ilmoittautumislomake löytyy: www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit

Lisätietoja saa super809@superliitto.fi tai osoitteesta www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit.

Tarja Tikkanen                                                                Jaana Hännikäinen                                

(keskus)vaalilautakunnan puheenjohtaja                      (keskus)vaalilautakunnan sihteeri