Toimintasuunnitelma

SuPer Tuusulan ao 809 ry:n

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

 

JÄRJESTÖTOIMINTA:

 

Yleistä:

-Ammattiosastomme tarkoituksena on huolehtia sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien toisen asteen tutkinnon suorittaneiden hoitajien taloudellista, ammatillisista ja sosiaalisista eduista.

-Tavoitteenamme on lisätä jäsenistömme kiinnostusta ammattiyhdistystoimintaan sekä kehittää jäsenten työolosuhteita ja vaikutus mahdollisuuksia.

-Ammatillinen osaaminen, hyvä työkyky, työympäristö ja työmotivaatio vaikuttavat työn laatuun ja yleiseen viihtyvyyteen, pyrimme siihen, että jäsenistöllä olisi mahdollisuus vaikuttaa edellä mainittujen seikkojen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

 

Edunvalvonta:

-Tavoitteena onnistunut paikallinen edunvalvonta

-Paikallisneuvotteluihin osallistuminen

-Ammattiosastomme puuttuu mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin

-Työmotivaation aktiivinen kehittäminen, seuraamme henkilökunnan jaksamista

 

Yhteistoiminta:

-Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön sosiaali- ja terveystoimen johdon ja päättäjien kanssa

-Suhteiden ylläpitäminen SuPer-liiton ja muiden ammattiosastojen kanssa

-Suhteiden pitäminen alueen sosiaali- ja terveysalojen oppilaitoksiin.

-Tavoitteenamme yhdysjäsenten lisääminen

 

Hallitus:

-Hallitus kokoontuu 1x kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Poikkeusaikoina (Korona tms.) mahdollisuus osallistua Teamsin kautta.Hallituksella oma Whatsapp-ryhmä.

-Kutsumme tarvittaessa kokouksiimme asiantuntijoita, kunnan päättäjiä tai muita mielenkiintoisia vieraita.

-Kesä ja heinäkuussa ei kokouksia, jos ei erityistä tarvetta ilmene.

 

Jäsenkokoukset:

-Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset

-Yleiset kokoukset pidetään, jos tarvetta ilmenee.

 

Tiedotustoimikunta:

-Jäsenkokoukset kutsutaan koolle ammattiosaston omilla www-sivuilla, sähköpostilla, Facebook sekä Instagramin sivuilla.

-Tiedotusvastaavat tiedottaa jäsenille tulevista tapahtumista ko. sivujen kautta

-Otamme kantaa ajankohtaisiin asioihin, tarvittaessa myös paikallislehdissä.

 

Hankinnat:

-Hankinnat tehdään hallituksen päätösten mukaisesti taloussuunnitelmaan perustuen.

 

VARSINAINEN TOIMINTA

 

Koulutustoiminta:

-Osallistumme mahdollisuuksien mukaan liiton järjestämiin koulutukseen ja jäseniltoihin.

 

 

Virkistystoiminta:

-Järjestämme virkistystoimintaa johon kaikilla ammattiosastomme jäsenillä on mahdollisuus osallistua

-Otamme jäseniltä tulleita ideoita ja ehdotuksia vastaan ja pyrimme toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan.

-Huomioidaan ammattiosaston nuoret jäsenet järjestämällä yhteistä toimintaa

-Panostamme jäsenhankintaan !!

 

 

TALOUDELLINEN TOIMINTASUUNNITELMA

 

-Tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet

-Jäsenten 50 ja 60 vuotis merkkipäivät huomioidaan.

 

 

Järvenpäässä  22.11.2022

Hallitus